9    7    2    3    4    
THÔNG BÁO NỘI BỘ
Số: 212 - 2014
MỤC LỤC
Chuyên trang/ Kế hoạch số 14-KH/BTGTU ngày 27/2/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Năm sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2012)

Kế hoạch số 14-KH/BTGTU ngày 27/2/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Năm sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2012)

Căn cứ Chỉ thị số 45 - CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về “đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao”; Thông báo ý kiến số 118 - TB/BTGTW ngày 10/02/2012 của đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 04 - KH/BTCKN ngày 23/02/2012 của Ban Tổ chức Kỷ niệm tỉnh về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Năm sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2012), nguyên Uỷ viên Thường vụ Xứ uỷ Bắc Kỳ, Bí thư liên khu B, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng.
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xây dựng Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Năm sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2012) như sau:
          I - Mục đích, yêu cầu
1. Thông qua công tác tuyên truyền khẳng định, tôn vinh công lao đóng góp to lớn của đồng chí Tô Hiệu với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quê hương Hưng Yên; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo tiêu biểu của Đảng, Nhà nước;
          2. Giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tô Hiệu - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, khơi dậy lòng tự hào với truyền thống cách mạng của quê hương, của lớp cha anh đi trước, quyết tâm xây dựng Hưng Yên dân giầu, tỉnh mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;
3. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỷ niệm 100 năm Năm sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2012) phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, có tính giáo dục sâu sắc, tránh hình thức, phô trương.
          II - Nội dung tuyên truyền
          1. Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động và những đóng góp to lớn của đồng chí Tô Hiệu với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
          2. Tuyên truyền về tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Năm sinh đồng chí Tô Hiệu cần gắn với tuyên truyền tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Hưng Yên trong việc góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.
          III - Tổ chức thực hiện
1.     Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ:
   - Biên soạn và phát hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Năm sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2012); phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịnh, các ngành liên quan chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền; chuẩn bị bài diễn văn của lãnh đạo tỉnh tại Lễ kỷ niệm (xong trước ngày 29/02/2012);
- Mời đồng chí Nguyễn Văn Trân phát biểu tại Lễ kỷ niệm; thẩm định ý kiến phát biểu của đại biểu đại diện lão thành cách mạng và đại diện thế hệ trẻ đọc tại Lễ kỷ niệm; nội dung khẩu hiệu tại Nhà lưu niệm và các nơi công cộng.
- Phối hợp với gia đình đồng chí Tô Hiệu sưu tầm và trưng bày ảnh về đồng chí Tô Hiệu tại Lễ kỷ niệm.
2.Ban tuyên giáo (tuyên huấn, phòng công tác chính trị) các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Năm sinh đồng chí Tô Hiệu (theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ).
3. Đài PTTH tỉnh, Báo Hưng Yên, Tạp chí Văn nghệ Phố Hiến, đài truyền thanh các huyện, thành phố và cơ sở mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tô Hiệu.
Các hoạt động tuyên truyền cần được thực hiện trước, trong và sau Lễ kỷ niệm 100 năm Năm sinh đồng chí Tô Hiệu ở tỉnh.
IV - Khẩu hiệu phục vụ dịp kỷ niệm
1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 100 năm Năm sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2012).
2.    Phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng của quê hương, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên quyết tâm phấn đấu xây dựng Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020.
3.    Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
4.     Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
5.     Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
 
 
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
 
 
 (Đã ký)
  
Nguyễn Văn Đông
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng số trang1-20 (of 200)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.  Trước · Tiếp